Mengenal Makna Hio Dan Macam-Macam Serta Jumlah Penggunaan Dupa Bagi Orang Tionghoa

Hio menjadi salah satu elemen penting ketika etnis Tionghoa berdoa. Memanjatakan puji syukur dan doa, etnis Tionghoa selalu menyalakan hio atau dupa. Lantas apa sebenarnya arti dan makna hio bagi etnis tionghoa?

Pengertian Hio

Hio adalah dupa yang digunakan oleh masyarakat Tiongha sebagai pelengkap dalam ritual ibadah. Hio sendiri berarti harum. Sesuai dengan arti namanya, Hio mengeluarkan wangi yang khas ketika dibakar. Tidak hanya orang Tionghoa, umat Hindu pun menggunakan Hio dalam ibadah mereka.

Dupa yang dikenal pada jaman Nabi Khongcu ( Kongzi ) berwujud bubuk atau belahan kayu, misalnya : Tiem Hio ( Cheng Xiang ), Bok Hio ( Mu Xiang ) / Gaharu, Than Hio ( Tan Siang ) / Cendana dan lain-lain.

Makna dan Kegunaannya :

Membakar dupa / hio mangandung makna :
– Jalan Suci itu berasal dari kesatuan hatiku. ( Dao You Xin He )
– Hatiku dibawa melalui keharuman dupa. ( Xin Jia Xiang Chuan )

Selain itu dupa juga berfungsi untuk :
– Menenteramkan pikiran, memudahkan konsentrasi, meditasi. (seperti aroma therapy pada jaman sekarang)
– Mengusir hawa atau hal-hal yang bersifat jahat.
– Mengukur waktu terutama pada jaman dahulu, sebelum ada lonceng atau jam. (seperti pada saat duel di film-film kungfu).

Macam-macam Dupa / Hio :

1. Dupa yang bergagang Hijau
Gunanya khusus untuk bersembahyang di depan jenasah keluarga sendiri atau dalam masa perkabungan.

2. Dupa yang bergagang Merah
Gunanya untuk bersembahyang pada umumnya. (contoh : ke altar Tian / Tuhan, altar Nabi, Shen Ming ( Para Suci ) dan leluhur ).

3. Dupa yang tidak bergagang, berbentuk piramida, bubukan dsb-nya
Gunanya untuk menenteramkan pikiran, mengheningkan cipta, mengusir hawa jahat; dinyalakan pada Swan Lo (Xuan Lu) / tempat dupa tidak sama dengan tempat menancapkan dupa.

4. Dupa yang berbentuk spiral, seperti obat nyamuk.
Hanya untuk bau-bauan. Sering ditemui ketika upacara perkabungan.

5. Dupa besar bergagang panjang ( Kong Hio / Gong Xiang)
Gunanya khusus untuk upacara sembahyang besar.

6. Tiang Siu Hio / Chang Shou Xiang
Dupa tanpa gagang, panjang lurus, dibakar pada kedua ujungnya. Gunanya untuk bersembahyang kepada Tuhan atau untuk dipasang pada Swan Lo ( Xuan Lu )

Ketentuan Jumlah / Penggunaan Dupa :

1. Dupa yang bergagang Hijau

2 batang : Digunakan untuk menghormat jenasah keluarga sendiri atau kehadapan altarnya yang masih belum melampaui masa berkabung atau belum lewat sembahyang Tai Siang / Da Xiang (sembahyang 3 tahun). Boleh juga dipakai satu batang saja.

2. Dupa yang bergagang Merah

1 batang : dapat digunakan untuk segala upacara sembahyang; bermakna memusatkan pikiran untuk sungguh-sungguh bersujud.

2 batang untuk menghormat kepada arwah orang tua / yang meninggalnya telah melampaui 2 x 360 hari / setelah sembahyang Tai Siang; atau ke hadapan altar jenasah bukan keluarga sendiri. Mengandung makna : ada hubungan Iem Yang atau Negatif dan Positif, ada hubungan duniawi.

3 batang untuk bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa / Nabi / Para Suci.

4 batang : sama makna dengan 2 batang.

5 batang : untuk menghormat arwah umum, umpamanya pada sembahyang bulan VIII Imlek( Yin Li ) : sembahyang King Hoo Ping (Jing He Ping). Mengandung makna melaksanakan Lima Kebajikan ( Ngo Siang / Wu Chang ).

8 batang : sama guna dengan 2 batang, khusus untuk upacara kehadapan jenasah oleh Pimpinan Upacara dari Majelis Agama ( MAKIN ). Mengandung makna Delapan Kebajikan.

9 batang untuk bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa / Nabi / Para Suci.

1 pak : Boleh sebagai pengganti 9 batang atau 1 batang; ini kurang / tidak perlu.

Cara Menancapkan Dupa :

1. Untuk 2 batang dupa

Langsung ditancapkan sekaligus, setelah dinaikkan 2 kali. Ini juga berlaku untuk 4 atau 8 batang.

2. Untuk 3 batang dupa

Berlaku juga di Hio Lo berbentuk bulat
Hio pertama ditancapkan di tengah-tengah, hio kedua ditancapkan disebelah kiri (ditinjau dari altar), hio ketiga ditancapkan disebelah kanan. (lihat gambar)

3. Untuk 5 batang dupa 
 
a. Pada tempat menancapkan dupa ( Hio Lo / Xiang Lu ) yang berbentuk bulat, 5 batang dupa itu ditancapkan sbb (ditinjau dari altar) :

– dupa pertama tengah-tengah
– dupa kedua : kiri (dalam)
– dupa ketiga kanan (dalam)
– dupa keempat : kiri (luar)
– dupa kelima kanan (luar)

b. Pada tempat dupa yang bentuknya persegi panjang. 5 batang dupa itu ditancapkan seperti pada penancapan 3 batang, ditambah dengan dupa keempat disebelah kiri dupa kedua dan dupa kelima di samping kanan dupa ketiga.

4. Untuk 9 batang dupa
 
Cara menancapkan seperti pada penancapan 3 batang, dinaikkan 3 kali dan tiap kali ditancapkan 3 batang dupa. Catatan : untuk setiap penancapan dupa selalu menggunakan tangan kiri.

Penjelasan : Didalam prinsip-prinsip ajaran yang terdapat di Kitab Ya King (I-Ching) yang menguraikan tentang garis-garis Pat Kwa (Ba Gua), dinyatakan kiri ialah melambangkan unsur Yang atau Positif, dan kanan melambangkan unsur Yin atau Negatif.

Maka untuk hal-hal yang bersifat seperti menancapkan dupa, wajib menggunakan tangan kiri. Ada keterangan lain yang peninjauannya secara anatomis (untuk diketahui saja) :
Jantung atau Siem (Xin) kita ada disebelah kiri, menancapkan dupa adalah hal kesujudan hati/Siem (jantung), maka digunakanlah tangan kiri.

Warna dupa dari hio tersebut tergantung dari bahan baku yang dipakai karena pada dasarnya bahan dupa terutama terdiri dari serbuk kayu jati yang dihaluskan sebagai bahan dasar dan perekat dari tepung tapioka yang di campur dengan parfum dan pewarna (untuk dupa kualitas rendah) atau bahan ramuan kayu wangi dan rempah alami (gubal kayu gaharu, cendana, kulit langsat yang dikeringkan, kayu cedar – cemara merah, kayu manis, serbuk bunga yang dikeringkan, kulit jeruk dan kayu aromatik lainnya) dan resin wangi alami seperti kemenyan, getah damar wangi, getrah gaharu pekat, kesturi (kelenjar wangi dari hewan semacam musang dan menjangan), dan onem (bagian dari penutup siput laut) untuk hio berkualitas bagus dan mahal harganya.

Khusus untuk hio kualitas rendah ( walau tak selalu murah harganya ), sering di celup dalam pewarna untuk menambah penampilan dan daya jual ( dupa India memakai resin petroleum dan getah serta parfum yang menimbulkan sesak napas dan batuk ).

Hio berkualitas tinggi wajarnya tidak dicelup sepuhan pewarna karena akan merubah aroma asli dupa. Dupa yang di celup biasanya diberi parfum pewangi yang berbau keras menyengat, sedangkan ciri dupa berkualitas tinggi, harumnya tidak keras, tidak menimbulkan rasa sesak dan batuk, tetapi harumnya yang halus dapat bertahan lama dan menempel serta dapat tercium dari jarak yang jauh sekali. Dupa berkualitas tinggi biasa juga dipakai untuk terapi aroma.